8T 42.És a városnak nincs szüksége a napra. – A világ mennyei dicsőségben fürdik. Az évek boldogságban szállnak tova. A hold világa olyan erős lesz, mint most a napé, - a napé pedig hétszer olyan erős, mint most.

6BC 1118.És a városnak nincs szüksége a napra. – Krisztus szerette egyházát és önmagát adta érte. Az egyház az ő vérének megvásároltja. Isten Fiát látjuk a hét arany gyertyatartó között járni. Jézus maga adja az olajat az égő lámpáknak. Ő gyújtja meg a lángot. „Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága” (Ján 1,4).
Egyetlen gyertyatartó, egyetlen gyülekezet sem világít magától. Minden világosság Krisztustól árad. A mennyei egyház ma csupán a földi egyház kiegészítője; ámde magasztosabb, fenségesebb – tökéletes. Ugyanez az isteni világosság folytatódik majd az örökkévalóságban. A Mindenható és a Bárány lesz világosságuk. Nincs, nem is lehet fénye a gyülekezetnek, ha nem árasztja szét azt a dicsőséget, melyet Isten trónjától nyer (1890, 1/a. kézirat)