RH 1903. aug. 20. – Ez az üzenet a mai gyülekezetnek szól. Felhívom gyülekezeteink híveit, olvassák el és ültessék át a gyakorlatban a Jelenések egész harmadik fejezetének üzenetét. A laodiceai gyülekezetnek intézett üzenet különösen a ma élő Isten népére vonatkozik. Ez az üzenet olyan hitvalló keresztényeknek szól, akik annyira hasonlóvá váltak a világhoz, hogy semmi különbség sem látszik közöttük és a világ között.