Ev 230. – Sátán a dolgok olyan rendjét tervezte, mely szerint a harmadik angyal üzenetének hirdetését korlátok közé szorítsuk. Őrizkedjünk terveitől és módszereitől. Az igazságot nem szabad tompítanunk, halkítanunk, az időszerű üzenetet nem szabad burkolnunk. A harmadik angyal üzenetét erősítenünk és megerősítenünk kell. A Jelenések 18. fejezete feltárja előttünk az igazság hirdetésének fontosságát, és pedig nem mérsékelt kifejezésekkel, hanem bátran és hatalommal. A harmadik angyal üzenetének hirdetése körül úgy is eleget fontolgattunk, kerülgettük a tárgyat. Az üzenetet nem hirdettük olyan világosan és határozottan, ahogy kellett volna.

RH 1906 JÚLI 5.

LDE 201-2. – Amint meg van jövendölve a Jelenések tizennyolcadik fejezete, a harmadik angyal üzenetét nagy erővel kell hirdetnünk azoknak, akik a fenevad és képe ellen utolsó figyelmeztetést hangoztatják (8T 118).

LDE 197-8.A Jelenések 18. fejezetében Isten felszólítja népét, hogy fusson ki Babilonból. E szöveg szerint Isten népe közül még sokan Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül azokban az egyházakban, amelyek a protestáns hitet vallják. (NK 342)

LS 411-2. – Honnan származik ez a tudósítás, hogy én azt mondtam, hogy New Yorkot szökőár fogja elsodorni? Ezt sosem mondtam. Azt mondtam, mikor a nagy épületekre néztem, melyekre az emeletek sokaságát húzták, milyen borzalmas jelenetek lesznek itt, ha az Úr jönni fog és a világot megrázza! Akkor a Jelenés 18. 1-3. szavai beteljesednek. Az egész 18. fejezet figyelmeztetés arra, ami a világot súlytani fogja. Azonban nem kaptam külön kinyilatkoztatást arról, hogy New Yorkkal mi fog történni, csak tudom, hogy egy napon a nagy épületeket az Úr mindent elpusztító hatalma összedönti. A nyers világosságból tudom, hogy pusztító hatalmak munkálkodnak a földön. Istennek egy szava hatalmas erejének egy érintése és ezek az erős épületek romba dőlnek. Olyan jelenetek lesznek, melyeknek borzalmasságait el sem tudjuk képzelni.

2Szem. 110-11. – Ekként a második angyal üzenetének tartalma újra hangzik a világban az által a másik angyal által, akinek dicsősége beragyogja a földet. Ezek az üzenetek egységbe rendeződve tárulnak az emberek elé a földi történelem utolsó napjaiban. Az egész világ próbára lesz téve, és akik a negyedik parancsolat szombatját illetően a tévedés sötétségében voltak, meg fogják érteni az embereknek hirdetendő végső kegyelmi üzenetet.
Az a feladatunk, hogy hirdessük Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. „Készülj Istened elé!” (Ámos 4,12) – ezt az üzenetet kell a világ elé tárnunk. Ez számunkra is személyes figyelmeztetést jelent. Isten felszólít, hogy tegyünk félre minden terhet és a bennünket olyan könnyedén megkörnyékező bűnt. Testvérem, az a feladatod, hogy felvedd Krisztus igáját. Gondoskodj róla, hogy házad a sziklára épüljön! Ne kockáztasd örök életedet! Lehet, hogy már nem éled meg az előttünk álló veszélyt rejlő eseményeket. Életünk egyetlen percre se nincs biztonságban. Nem kellene minden pillanatban vigyáznod? Nem kellene-e alapos önvizsgálatot tartanod és elgondolkodnod azon, hogy mit tartogat számodra az örökkévalóság?