9T 267. – Tanulmányozzuk gondosan a Jelenések könyvének ötödik fejezetét. Nagyfontosságú ez azok számára, akik ezekben az utolsó időkben, Isten munkájában vesznek részt. Vannak, akik tévelyegnek. Nem veszik eszükbe, hogy mi vár a földre. Akik megengedték, hogy értelmük elködösödjön, s nem tudják, mi a bűn, azok félelmetesen tévednek. Ha határozottan meg nem változnak, híjával találják majd őket, amikor Isten kihirdeti ítéletét az emberek gyermekei felett. Áthágták a törvényt, megtörték az örök szövetséget, s tetteik szerint jutalmazzák majd őket.