7BC 983. – Jelenések tizenhét előre megmondja az összes egyházak pusztulását, amelyek a pápaság bálványimádó szolgálatával rontják meg magukat: azokét, akik ittak paráznasága haragborából (17,1-4).
Így ábrázolja a pápai hatalmat, amely a gonoszság minden csalárdságával, vonzó külsőségekkel és kápráztató szertartásokkal bűvöl meg minden nemzetet, megígérve nekik, mint a Sátán ígérte ősszüleinknek, minden jót, ha magukra veszik pecsétjét, másrészt minden ártalmat hitetései ellenzőjének. A belsőleg legromlottabb hatalom fogja a legszemkápráztatóbb külsőségeket bemutatni, s a hatalom legkifejezőbb jelével fogja körülvenni magát. A Biblia világosan kijelenti, hogy ez romlott és csalárd gonoszságokat takar. „És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja”. (Jel 17,5.)