NK 600. Benne vala az Isten dicsősége. – Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag. „Halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás..., mert az elsők elmúltak”. „Nem mondja a lakos: beteg vagyok! A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer” (Jel 21:4; Ésa 33:24).
Az Új Jeruzsálem, a megdicsőült új föld fővárosa „ékes korona... az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén”. „Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz”. „A népek az ő világosságában fognak járni és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket”. Ezt mondja az Úr: „Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja”. „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük” (Ésa 62:3; Jel 21:11.24; Ésa 65:9; Jel 21:3).
„Éjszaka nem lesz” Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. „És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket” (Jel 22:5). A nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni.

ML 357.Benne vala az Isten dicsősége. – Minden arc visszatükrözi majd Megváltójuk képmását. Akkor nem láthatunk majd aggódó, bánkódó arcokat, mert mindenki vidám lesz és mosolyog ártatlan tisztaságában. Ott lesznek az angyalok a feltámadt szentekkel és vértanúkkal – minden korszak megváltottaival. A legnagyobb örömet azonban az okozza majd, hogy ott lesz szeretett Megváltónk, aki szenvedett és meghalt értünk, hogy örvendhessünk annak a boldogságnak és szabadságnak. Dicső arca fényesebben fog ragyogni a napnál és megvilágosítja a gyönyörű szép várost, és szét árasztja dicsőségét minden felé.
Gyermekek is lesznek ott. Ők azonban sohasem fognak veszekedni és egyenetlenkedni. Szeretetük buzgó és szent lesz. Az ő fejükön is lesz korona és kezükben arany hárfa. Kicsiny orcájuk, amelyek itt gyakran szomorúnak és gondterheltnek láttunk, szent örömtől fog ragyogni, és kifejezi tökéletes szabadságukat és boldogságukat…
A szentek a dicsőség koronáját fogják viselni fejükön, és kezükben arany hárfát tartanak. Játszanak majd az arany hárfákon és éneklik a Megváltó szeretet énekét, és zenével dicsérik Istent. Elfelejtik ebben a világban elszenvedett problémáikat az Új Föld dicsőségének szemlélése közepette. Jézus tetszésének mosolya mindig feléjük fog sugározni, és boldogságuk teljes lesz… A szentek leendő lakhelye a legdicsőségesebb lesz.