3T 114-115.A farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét. Ha valaki annyira megérdemli, hogy kizárják a gyülekezetből, mint amennyire a volt angyalfejedelem megérdemelte, hogy kiűzzék a mennyből, akkor is lesz, aki sajnálkozik rajtuk. Mindig akadnak olyanok, akikre jobban hatnak az emberek, mint az Isten Lelke és a megbízható elvek. Mivel megszenteletlenek, készek kardot rántani a helytelen mellett, s pontosan azok felett sajnálkozni, akik a legkevésbé érdemlik meg. Ezek a sajnálkozók hatnak a többiekre. Hamis megvilágításban látják a dolgokat, ezért az egész eljárásuk súlyos károkat okoz, és sok lelket pusztít el. A Sátán, amikor fellázadt, az angyalok harmadát ragadta magával. Elfordultak az Atyától és a Fiútól, s a lázadás kezdeményezőjéhez csatlakoztak. Tartsuk hát szemünk előtt ezeket a tényeket és legyünk nagyon óvatosak. Mi mást várhatunk el helytelen gondolkodású férfiaktól és nőktől, mint bonyodalmat és próbákat? El kell ezt viselnünk, és el kell kerülnünk, hogy kitépjük a konkolyt, nehogy a búzát is kipusztítsuk.

5T 291. A farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét. – Amikor a Sátán elégedetlenkedni kezdett a mennyben, nem tárta panaszát Isten és Krisztus elé, hanem az angyalok közé vegyült, akik tökéletesnek tartották őt. Azt terjesztette közöttük, hogy Isten igazságtalanul bánt el vele, mivel Krisztust részesítette előnyben. Ennek a félremagyarázásnak az lett a következménye, hogy – mivel a Sátánnal értettek egyet – az angyalok harmada elvesztette ártatlan, fenséges állapotát és boldog otthonát. A Sátán felbújtatta az embereket is, hogy féltékenység és aljas gyanúsítás ugyanazon aknamunkáját folytassák a földön, mint amit ő a mennyben elkezdett.

1SP 28.A farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét.
PP 43.A farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét. Sátán, amikor el kellett hagynia a mennyet, elhatározta, a földet teszi birodalmává. Amikor megkísértette és legyőzte Ádámot és Évát, azt gondolta, hogy övé lett ez a világ: „mert - mondta - engem választottak uralkodójukká. Lehetetlen az - állította -, hogy a bűnös bocsánatot kapjon. Ezért az elbukott ember jogosan az alattvalója, és a világ az övé.

4MR 85.A farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét.
JÉ 667.Mikor szül, annak fiát megegye. – Mikor Jézus eljött erre a világra, Sátán ellen fordította hatalmát. Attól fogva, hogy Jézus kisdedként megjelent Betlehemben, a bitorló szüntelenül azon munkálkodott, hogy elpusztítsa. Minden lehetséges módon igyekezett megakadályozni Jézus gyermekkorának, makulátlan férfikorának, szent szolgálatának és folt nélküli áldozatának a kibontakozását. Sátán azonban vereséget szenvedett. Nem tudta Jézust bűnbe vezetni. Nem tudta elcsüggeszteni, vagy eltántorítani attól a munkától, amelynek az elvégzésére jött el a földre. A pusztától a Golgotáig Sátán haragjának a vihara csapott le ismételten Jézusra, de minél könyörtelenebbül tépte-zúzta ez a vihar, Isten Fia annál erősebben kapaszkodott bele Atyja kezébe, és haladt előre a kijelölt úton.