NK 390.Egy nagy veres sárkány. Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és őrzik Jézus hitét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra, amelynek a tévelygéseivel szemben ez a komoly és félelmes figyelmeztetés hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy, kezére, az is iszik az Isten haragjának borából” (Jel 14:9-10). Ennek az üzenetnek a megértéséhez jól kell az itt alkalmazott szimbólumokat értelmeznünk. Mit jelképez a fenevad, a kép, a bélyeg?
Az a próféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a Jel 12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztust születésekor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán (Jel 12:9). Ő indította Heródest, hogy irtassa ki a Megváltót. A keresztény korszak első századai során a Krisztus és népe ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a római birodalom volt. E birodalomban a pogány vallások uralkodtak. Így míg a sárkány elsősorban Sátánt személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma.

EW 92-93.Egy nagy veres sárkány. 6. A 42. Oldalon elmondtam, hogy az Atyát ragyogó fényességű felhő vette körül, úgy, hogy személyét nem lehetett látni. Továbbá azt is mondtam, hogy láttam az Atyát felemelkedni királyiszékéből. Az Atyát annyira körülvette a dicsőség ragyogása, hogy személye ugyan nem volt látható, de azért jól tudtam, hogy ő az Atya, s hogy személyéből árad ki az Őt körülvevő fényesség. Midőn láttam, hogy ez a fényesség elvonul a királyiszéktől, tudtam, hogy ezt az Atya felemelkedése okozta. Ezért mondottam, hogy láttam az Atyát felemelkedni. Alakjának nagyságát és fenséges voltát sohasem láttam; senki sem láthatja meg Őt, hogy életben maradhatna. De láthattam az Őt körülvevő dicsőséget és fényárt.
Azt is mondtam, hogy „Sátán mintha megjelent volna a királyiszéknél és megkísérelte Isten munkáját vezetni.” Még egy kijelentésemet akarom itt idézni: „Azután arra a csapatra tekintettem, amely még mindig leborulva a királyiszék előtt feküdt.” Nos hát, ez a fohászkodó csapat halandó állapotban még a földön volt, de nekem úgy mutatták be, mintha a királyiszék előtt lettek volna. Soha, egyetlen pillanatra sem gondoltam azt, hogy ezek az emberek valóban az új Jeruzsálemben volnának. Sőt, az sem jutott soha eszembe, hogy olyan emberek is akadhatnak, akik feltételezik rólam, miszerint én azt hiszem, hogy Sátán az új Jeruzsálemben volt. De vajon János apostol nem szemlélte a nagy vörös sárkányt a mennyben? Minden bizonnyal. „Láttaték más jel is az égben, és íme vala egy nagy vörös sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva” (Jel. 12,3). Egy ily szörnyeteg a mennyben! Itt is épp oly alkalom kínálkozna a csúfolkodásra, mint az én kijelentéseim magyarázásánál.

7BC 972. Egy nagy veres sárkány. – A nagy vörös sárkány, a párduchoz hasonló fenevad és a bárányszarvú fenevad jelképében Isten azt a három hatalmat mutatta meg Jánosnak, amely különösképpen részt vesz Isten törvényének letaposásában és Isten népének üldözésében. Ez a háború az idők végéig folyni fog. Isten népét, kiket a szent asszony és gyermekei jelképeznek, jelentéktelen kissebségként ábrázolja. Az utolsó időkben csak maradék létezett. Ezekről szól János, mint akik megőrzik Isten parancsolatait és a Jézus bizonyságtételét (ST 1899. nov. 1).