MAR 190. A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette. – A rendelettel – mely Isten törvényének sértésével a pápaság intézményét (a vasárnapot) kényszerítik az emberekre – nemzetünk (USA) teljesen  megtagadja az igazságot. Amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét; mikor a feneketlen mélységen átnyújtja kezét, hogy kezet fogjon a spiritizmussal; mikor e hármas szövetség nyomása alatt országunk letiporja az alkotmány minden elvét s ezzel megszűnik protestáns és köztársasági kormány lenni; mikor helyet engednek a pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, hogy elérkezett a Sátán csodatevésének ideje és elközelgett a vég (5T 451).
E két nagy tévedéssel – a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével – fogja a Sátán az embereket csalásának foglyává tenni. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. Az Egyesült Államok protestánsai elsőnek fognak a szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Tómát a lelkiismeret jogainak sírba tiprásával.
Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a kegyesség ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő és a régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják (NK523-24).

17MR 18.A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette.

7BC 986.A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette.Mikor az özönvíz szintje legmagasabb volt, a föld határtalan tónak látszott. Mikor Isten végül megtisztítja a földet, a föld a tűz határtalan tavának fog tűnni. Amint Isten megőrizte a bárkát az özönvíz viharai között, mivel benne volt a nyolc igaz ember, úgy fogja megőrizni az új Jeruzsálemet, ahol az összes korok hűségesei vannak. Ábeltől a legutóbb élt szentig. Bár Jeruzsálemet kivéve az egész földet a folyékony tűz borítja, az Úr mégis megóvja a várost, mint régen a bárkát mindenható erejének csodatételével. Veszélytől nem fenyegetve áll majd a pusztító elemek között (3SG 87).