2BC 995-6.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen. – Az Úr a mai, utolsó napokban ismeri népének a Sátán eszközeivel vívott küzdelmeit, akikkel az oly nagy üdvösséget megvető, gonosz emberek szövetkeznek. Megváltónk amennyi seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró tüzes küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét. Ismerteti velünk a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít bennünket, hogy ki-ki öltse magára fegyverzetét, s a menyei seregektől várjuk, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és életszentségért vívott küzdelemre. Az ember gyengesége emberfeletti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a Mindenható cselekedeteit cselekedje. A hitben való kitartás és a teljesen Istenbe bízás biztosítani fogja a sikert. Bár a gonoszság régi szövetsége most is felsorakozik ellenünk, ennek ellenére is felszólítja őket, legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a menyet kell elnyerniük, s az angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny szeregeit vezető Parancsnok.

RH 1898. MÁJ 3.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

ST 1895 NOV 14.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

RH 19O2. MÁJ 13.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

7BC 983.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen. – Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armagedoni csatában. Amikor a Jelenések 18. angyalának dicsősége beragyogja a földet a vallásos elemek, mind a jó, mind a gonosz, fel fog ébredni szendergéséből, s az élő Isten seregei kivonulnak a csatatérre (1899, 175. kézirat).