5T 621.A Bárány, aki a királyiszéknek közepette van. – Összeterelték ezeket a fehérruhásokat a pásztorok Pásztorának nyájába. A trónon ülő Bárány üdvözli a hűséges munkást, és akit igyekezetével megmentett, majd elvezeti mindkettőt az Élet fájához és az Élő vizek forrásához. Krisztus szolgái túláradó örömmel látják majd ezeket az üdvözülteket, akik osztoznak a Megváltó dicsőségében! Mennyivel becsesebb a menny azoknak, akik hűségesen részt vettek a lelkek megmentésében. „Az értelmesek, pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok örökkön örökké.”

TM 123-24. A Bárány, aki a királyiszéknek közepette van.Istennek Bárányát, Isten „trónjának közepette” mutatja be nekünk az Ige. Ő a nagy oltári szentség, aki által az ember és Isten egyesül és közösséget tart fenn egymással. Az embereket pedig úgy vázolja, mint akik mennyei helyeken ülnek Krisztus Jézusban. Az Isten és az emberiség találkozásának ez az elrendelt helye.

7BC 970.A Bárány, aki a királyiszéknek közepette van. – A Bárány azokat vezeti az élő vizek forrásához, azok szeméről töröl le minden könnyet, akik most elfogadják az Isten szavában levő ismeretet…

CH 243-44.A Bárány, aki a királyiszéknek közepette van.

JÉ 536.A Bárány, aki a királyiszéknek közepette van. – Krisztus az ég felhőiben nagy dicsőséggel jön el. Ragyogó angyalok sokasága kíséri majd. Azért jön, hogy feltámassza a halottakat, és jön, hogy megdicsőítse azokat, akik szerették Őt és megtartották parancsolatait, és magához veszi őket. Krisztus nem feledkezett meg róluk, sem ígéretéről. Újra összekapcsolódunk családunk tagjaival. Mikor halottainkra tekintünk, elgondolkozhatunk arról a reggelről, mikor Isten harsonái megszólalnak, „a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk” (1Kor 15:52).
Már csak egy rövid idő, és meglátjuk a Királyt a maga szépségében és dicsőségében. Már csak egy rövid idő, és Krisztus letöröl a szemünkről minden könnyet. Már csak egy rövid idő, és Krisztus Isten „dicsősége elé állíthat” bennünket „feddhetetlenségben nagy örömmel” (Júdás 24). Azért, mikor Krisztus megadta érkezése jeleit, ezt mondta: „Mikor, pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságotok” (Lk 21:28).