NK 392.A földnek négy szélét tartva. – A nagy tengeren versengő szelek a hódító hadjáratok és forradalmak iszonyú jeleneteit jelképezik, amelyek útján a birodalmak hatalomhoz jutottak.

19MR 279.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.

TM 444. Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.János látja, hogy a természet elemeit, - földrengést, vihart, politikai viszályokat - négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja, amíg akarja, s amíg parancsot nem ad, hogy elereszthetők. Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten angyalai teljesítik az Ő parancsait, visszatartják a föld szeleit, hogy a szél ne fújjon a földre, sem a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pecsételik Isten szolgáit, homlokukon. Hatalmas angyal látható, aki napkelet felől leszáll. Ennek a leghatalmasabb angyalnak kezében van az élő Isten pecsétje, azé az Istené, Aki egyedül adhat életet, Aki homlokra ütheti a pecsétet, hogy ki részesülhet halhatatlanságban, örök életben. Ennek a leghatalmasabb angyalnak hatalma van arra, hogy a négy angyalnak megparancsolja, hogy mindaddig féken tartsák a négy szelet, amíg az elpecsételést elvégzik, amíg újabb parancsot nem ad, hogy elereszthetik.

RH 1900. nov 27.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.

5T 152.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva. – Közeledik az idő, amikor semmilyen áron nem tudunk eladni. Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a vadállat jele, az se el nem adhat, se meg nem vehet semmit. Nemrégen így is történt Kaliforniában, ez az eset azonban csak fenyegetett a négy szél fúvásával. Most a négy angyal még visszatartja a szeleket. Még nem állunk készen. Előbb kötelesség vár ránk s majd akkor szólítják fel az angyalokat, hogy eresszék el a szeleket, hadd fújjanak a földre. Ez lesz a döntőnap Isten gyermekei számára – a szorongatás ideje, amilyen még nem volt mióta nép kezdett lenni a földön. Most nyílik lehetőségünk a munkára.

5T 573. Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.Nagyon rövid az idő, s amit kell, gyorsan kell megtennünk. A négy angyal most még visszatartja a négy szelet. Az ellenfél kihasználja az alkalmat mindaz ellen, aki akár kissé is, de ingadozik a hitben. Próbára kerül minden ember sorsa. A jellem valahány hibája a pusztulás bizonyos eszközévé válik, ha Istene Lelkének segítségével le nem győzzük azokat. Tudom, mint soha még, annak szükségességét, hogy az igazság lelkülete villanyozza fel népünket. Mert az ellenfél mindenkit elejt, akinek nem Isten az erőssége. Az Úr nagyszerű munkája vár ránk. S ha azzal foglakozunk, amit ránk bízott, segítségünkre siet, hogy el is végezzük.

6T 426.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva. – Jaj, milyen kevesen ismerik meglátogatásuknak óráját! Még azok közül is, akik állítják, hogy hisznek a jelen igazságban, csak milyen kevesen ismerik fel az idők jeleit s azt, hogy min kell majd átmenniük a vég előtt! Mi ma Isten türelmi ideje alatt élünk. Nem tudjuk, meddig tartják még vissza Isten angyalai a szeleket, hogy ne fújjanak.

7T 220.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva. – Az Úr elvárja, hogy sokkal több önzetlen szolgálatot végezzünk Amerika déli államainak minden rendű és rangú emberérért. Ez a mező közvetlen ajtónk előtt terül el. Nagy munkát kell végeznünk ott a Mesterért. Most kell hozzálátnunk, míg az angyalok visszatartják a négy szelet.

7BC 968. Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva. „Máris ország támad ország ellen. Ennek ellenére nem folyik elszánt küzdelem. A négy angyal tarja még a szelet, míg Isten szolgáit elpecsételik homlokukon. Akkor a világ hatalmasságai felsorakoztatják seregeiket az utolsó nagy csatára. Milyen körültekintéssel kell hát felhasználnunk próbaidőnk kevés hátralevő idejét! (RH 1900. nov. 7.)
Közvetlenül a nyomorúság ideje előtt mindnyájan elnyerjük Isten pecsétjét. Akkor láttam, hogy a négy angyal nem tartja többé vissza a négy szelet. Éhínséget, döghalált és kardot láttam. Nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. Az egész világon zűrzavar uralkodik.

RH 1888. dec. 18.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.

15MR 220-21.Láttam négy angyalt…a földnek négy szélét tartva.