G053

Négy "advent" a Bibliában

 

Az advent szó azt jelenti: eljövetel, vagy az adventusz azt jelenti: aki eljön.

 

Bod Péter, a 18. század tudós prédikátora, az adventtel kapcsolatos legfontosabb bibliai tanításokat így foglalta össze:

"A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa vagyon.

 

Először, midőn testben megjelent.

Másodszor, midőn a szívbe bészáll, és az embert megtéríti.

Harmadszor, midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és

Negyedszer, midőn eljön ítéletre."

 

Röviden mindaz benne van, amit a Szentírás az adventről tanít.

 

1. Az első: midőn testben megjelent. Évszázadokon keresztül sok ember várt arra, hogy beteljesedjék Isten ígérete. És az ígéret beteljesedett. Jézus személyében maga a mindenható Isten hajolt utánunk olyan mélyre, amilyen mélyre zuhantunk, és innen emeli ki a benne hívőket. Az Ige testté lett, Jézusban Isten utánunk jött. Jézus Krisztus magára vállalta bűneinknek a büntetését.

 

2. A második: "Midőn a szívbe bészáll az Úr Jézus, és megtéríti az embert." Vagyis amikor egy mai ember találkozik az élő Krisztussal. Összeköltözik vele és együtt élnek, mert a Biblia ezt tanítja a hívő élet lényegéről. Klasszikus adventi jelenet, amikor Jézus így szól: "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem" (Jel 3,20).

 

3. A harmadik: "Midőn halálunk óráján magához vesz." Ez az óra mindannyiunk számára elkövetkezik. A kérdés az, hogy kinek a kezébe kerülünk akkor? Jézus világosan és élesen tanít arról, hogy halála óráján két különböző helyre kerülhet valaki. Halálunk óráján eldől az örök sorsunk. Meghal az egyik és fölvitetik a mennyországba. Meghal a másik, a pokolba kerül és későn elmélkedik azon, mit kellett volna tennie. - Vagy ide, vagy oda kerül az ember. Ezért fontos, hogy jól értsük: "... Boldogok, akik az Úrban halnak meg..." (14,13).

 

4. A negyedik: "Midőn eljön ítéletre." Mert ilyen is lesz. Erről maga Jézus világosan tanított. Elondta, hogy mik jelzik az Ő visszajövetelét, mik figyelmeztetnek arra, mit jelent fölkészülni. Itt mondja ezt a különös hasonlatot, hogy úgy jön Ő majd vissza, ahogy a tolvaj szokott éjszaka megérkezni: előzetes bejelentés nélkül. Azt tudhatjuk: visszajön, de nem tudjuk, mikor jön vissza. Így az egyetlen értelmes magatartás, hogy most fölkészülünk erre a találkozásra.

 

Ez az advent, ami most kezdődik, figyelmeztessen minket, hogy sokkal nagyobb gondot fordítsunk az Úr Jézus váratlan eljövetelének a reménységére, és arra, hogy most kell készülnünk rá. Ennek az előjelei rohamosan szaporodnak. A gonoszság folyamatosan nő. Mindazok, amiket Jézus az említett fejezetben mond, itt a szemünk előtt zajlanak le. Felelőtlenség, ha valaki nem készül tudatosan az Ő eljövetelére és a vele való találkozásra.

 

Cseri Kálmán

     

 

 

©ForrásMédia Stúdió 2014

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Web: www.forrasmedia.hu

E-mail: info@forrasmedia.hu

Telefon: 06 30 651 0936

 

Impresszum

Kapcsolat

Hírlevélre feliratkozás

Médiaajánlat

 

facebook-icon  youtube-icon  twitter Google+

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand